• Verzekering

   

  Collectieve ongevallen en WA-verzekering
  Via de NKS  heeft onze vereniging een collectieve Ongevallen- en WA-verzekering bij Nationale Nederlanden afgesloten. Iedereen die op de ledenlijst van onze vereniging voorkomt, is hiervoor verzekerd. De NKS is een overkoepelende federatie voor ruim 2.700 sportverenigingen met ruim 400.000 leden verdeeld over vele takken van sport. De NKS is na NOC*NSF de grootste sportkoepel in Nederland.
  Hieronder staat omschreven waarvoor je verzekerd bent.

  Ongevallenverzekering:
  - Bij levenslange algehele invaliditeit, of een percentage daarvan bij levenslange gedeeltelijke invaliditeit 22.652,00 euro.
  - Per ongeval een maximale vergoeding voor kosten van geneeskundige behandeling en verpleging door artsen en/of in een ziekenhuis (dit geldt ook voor fysiotherapie) 453,04 euro.
  - Per ongeval tandheelkundige behandeling, tot een maximum per element (tand of kies) van 113,26 euro.
  - Bij overlijden 453,04 euro.

  Wettelijke aansprakelijkheid:

  Tot een maximum per gebeurtenis van 1.132.600,31 euro.

  Wat valt niet onder de ongevallenverzekering?
  Een ongeval kan alleen een persoon overkomen. Bij schade aan dingen is dus van een ongeval geen sprake. Materiële schade, zoals aan brillen, contactlenzen, kleding, protheses etc. is dus niet gedekt.

  Waar en wanneer ben je verzekerd?
  De verzekering geldt over de hele wereld. Het is een verzekering bij sportevenementen. Daarom omvat de dekking natuurlijk uitsluitend:
  - Gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens een sportactiviteit en bij het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar die activiteit plaats vindt. Trainingen en sportvergaderingen vallen er volledig onder;
  - Andere activiteiten die uitgaan van, dan wel georganiseerd zijn door de NKS of een bij haar aangesloten organisatie, c.q. vereniging.

  Wat moet je bij een ongeval of schade doen?
  U meldt de schade schriftelijk bij het bureau van de NKS. De maatschappij (Nationale Nederlanden) stelt daarbij de eis dat deze melding binnen 2x24 uur na de betreffende gebeurtenis bij de NKS moet zijn ingediend. Daarna ontvang je van de NKS schriftelijk bericht dat je schadeclaim is doorgezonden naar de maatschappij. In deze brief staan tevens het adres en telefoonnummer van de maatschappij en de manier waarop u verder alles rechtstreeks met Nationale Nederlanden kunt afhandelen.

  Adres NKS:
  NKS-bureau
  Postbus 90124
  5200 MA 's-Hertogenbosch
  Tel. 073 – 6131376