• Vertrouwenscontactpersoon

    Beste leden, ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden,

    Als korfbalvereniging willen wij dat al onze leden zich veilig en vertrouwt kunnen voelen. Om hier zorg voor te dragen heeft het bestuur van De Korfrakkers een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. De vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor korfbalvereniging De Korfrakkers is Marielle Lucius-Verbrugge. Zij is bereikbaar via vcp@korfrakkers.nl.

    Wanneer of waarom ga je naar een vertrouwenscontactpersoon?
    Iedereen die verbonden is aan korfbalvereniging De Korfrakkers, dus leden, ouders, trainers, coaches, vrijwilligers e.d. kan contact opnemen met de VCP wanneer hij/zij last ervaart of zich zorgen maakt over grensoverschrijdend (ongewenst) gedrag van personen die eveneens verbonden zijn aan De Korfrakkers.