• Actieve deelname spiegelbijeenkomst

  Afgelopen dinsdag 23 februari zijn een 50-tal leden/ouders/vrijwilligers online met elkaar in gesprek gegaan.

  De centrale vraag was, wat voor club is De Korfrakkers en wat voor een club willen we zijn. En HOE gaan we die bereiken. Vanuit de dingen die goed gaan werd gekeken naar wat er verbeterd kan worden.

  Er heerste een goeie vipe bij alle betrokkenen die in verschillende kleine groepjes konden discussiëren.

  Johan Vermeulen van NOC*NSF die deze online meeting verzorgde was zeer enthousiast door het groot aantal deelnemers en hun inbreng.

  De volgende stap is om een vervolg te geven aan deze eerste aanzet.

  Johan zal ons verder begeleiden in dit traject zodat we onze plannen ook waar kunnen maken.

  Op de foto een aantal van de deelnemers die avond