• Het kan helaas voorkomen dat je besluit te stoppen met korfballen.

    Wanneer je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dit vóór 1 april te mailen naar ledenadministratie@korfrakkers.nl.

    Hiermee vervalt ook de aan ons afgegeven incassomachtiging voor de contributie.