• Beste vereniging,

  De voorbereidingen voor het Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi in Erp zijn weer gestart. Het toernooi, wat een goede voorbereiding is op het zaalseizoen, vindt deze keer plaats op zaterdag 20 en zondag 21 november a.s. in sporthal Ter Aa in Erp.

  Het programma zal er ongeveer als volgt uit zien (tijden zijn onder voorbehoud en afhankelijk van het aantal inschrijvingen):

  • Zaterdag van 8.30 – 10.30 uur         Welpen en F-pupillen
  • Zaterdag van 10.30 – 12.30 uur       E-pupillen
  • Zaterdag van 12.30 – 16.00 uur       D-pupillen
  • Zaterdag van 16.00 – 17.30 uur       C-aspiranten
  • Zaterdag van 17.30 – 20.00 uur       B-aspiranten
  • Zondag van 9.00 – 12.00 uur           A-junioren
  • Zondag van 12.00 – 19.00 uur         Senioren

  Het definitieve programma zal ongeveer een week voorafgaand aan het toernooi per e-mail worden toegestuurd.

  Kosten

  Het inschrijfgeld per team is:.

  • Welpen t/m E-pupillen         € 12,50
  • D-pupillen t/m A-junioren    € 17,50
  • Senioren                            € 22,50

  De inschrijving is pas definitief als we de betaling hebben ontvangen.

 • Aanmelden

  De teams kunnen via onderstaande link vóór 22 oktober 2021 aangemeld worden:

  Klik hier voor het inschrijfformulier.

  Op het formulier is het mogelijk om bij de Senioren wedstrijdkorfbal aan te geven of er met of zonder schotklok gespeeld wil worden. Daar zullen we zo goed als mogelijk rekening mee houden.

  Verder vragen wij om per aangemeld team een scheidsrechter aan te leveren die twee wedstrijden zal fluiten.

  Betalen

  Het inschrijfgeld gelieve per vereniging vóór 22 oktober 2021 overmaken op rekeningnummer NL 44 RABO 0114 6111 65 t.n.v. De Korfrakkers o.v.v. HVL + naam vereniging + aantal teams.

  De opgave wordt bevestigd via de mail zodra het inschrijfgeld ontvangen is.

  Vragen en/of opmerkingen mogen gemaild worden naar toernooi@korfrakkers.nl.

  Wij hopen jullie op het Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi in Erp te mogen begroeten!

  Organisatie Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi