• Harrie van Lankvelt toernooi

 • De voorbereidingen voor het Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi in Erp zijn weer gestart.

  Een wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat het toernooi dit jaar alleen voor de jeugd is. Het animo voor de seniorenteams nam af maar daar stond wel tegenover dat er steeds meer jeugdteams zich aanmeldden. Dat heeft ons doen besluiten het Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi helemaal te richten op de jeugd.

  Het toernooi, wat een goede voorbereiding is op het zaalseizoen, vindt deze keer plaats op zaterdag 5 en zondag 6 november a.s. in sporthal Ter Aa in Erp.

  Het programma zal er ongeveer als volgt uit zien (tijden zijn onder voorbehoud en afhankelijk van het aantal inschrijvingen):

  • Zaterdag van 8.30 – 10.30 uur                  Welpen en F-pupillen
  • Zaterdag van 10.30 – 12.30 uur                E-pupillen
  • Zaterdag van 12.30 – 16.30 uur                D-pupillen
  • Zaterdag van 16.30 – 21.00 uur               C-aspiranten
  • Zondag van 9.00 – 12.00 uur                     B-aspiranten
  • Zondag van 12.00 – 15.00 uur                  A-junioren

  Het definitieve programma zal ongeveer een week voorafgaand aan het toernooi per e-mail worden toegestuurd. Mochten de tijden erg afwijken, laten we het uiteraard al eerder weten.

  Kosten

  Het inschrijfgeld per team is:.

  • Welpen t/m E-pupillen                 € 13,50
  • D-pupillen t/m A-junioren           € 18,50

  De inschrijving is pas definitief als we de betaling hebben ontvangen.

  Aanmelden

  De teams kunnen via onderstaande link vóór 13 oktober 2022 aangemeld worden:

  Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi.

  Op het formulier is het mogelijk om bij de B-aspiranten en A-junioren aan te geven of het om breedte- of wedstrijdkorfbal gaat.  Daar zullen we zo goed als mogelijk rekening mee houden.

  Verder vragen wij om per aangemeld team een scheidsrechter aan te leveren die twee wedstrijden zal fluiten.

  Betalen

  Het inschrijfgeld gelieve per vereniging vóór 13 oktober 2022 overmaken op rekeningnummer NL 44 RABO 0114 6111 65 t.n.v. De Korfrakkers o.v.v. HVL + naam vereniging + aantal teams.

  De opgave wordt bevestigd via de mail zodra het inschrijfgeld ontvangen is.

  Vragen en/of opmerkingen mogen gemaild worden naar toernooi@korfrakkers.nl.

  Wij hopen jullie op het Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi in Erp te mogen begroeten!

  Organisatie Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi