• Beste leden, ouders en verzorgers.

     

    Ook bij het wegbrengen en betreden van Ter Aa moet je in bezit zijn van de corona check app. (18 jaar en ouder) De gemeente heeft ons gevraagd hier op te controleren. Daarom het verzoek aan iedereen om elkaar te helpen bij deze regels en ze samen op te volgen. Onze vrijwilligers zullen bij de ingang of in de gang uw QR code scannen.

    Daarnaast moet er wederom een mondkapje worden gedragen bij Ter Aa. Vanaf 13 jaar en ouder in gang en bij beweging. Niet tijdens sporten en als je zit.

     

    Trainers/Leiding en vrijwilligers zijn uitgesloten van de QR code. Mocht je als vrijwilliger helpen bij het trainen is een QR code niet noodzakelijk.