• Contributie 2020-2021

  Leeftijd 2020-2021 Grote Clubactie Totaal
         
  Kangoeroeklup*  €     58,00    €   58,00
  t/m 5 jaar*  €     58,00    €   58,00
  6 t/m 12 jaar  €   105,00 € 9,00  € 114,00
  13 t/m 17 jaar  €   132,00 € 9,00  € 141,00
  18 jaar en ouder  €   180,00 € 9,00  € 189,00
  Recreanten/midweek  €   115,00 € 9,00  € 124,00
  Steunend lid*  €     25,00    €   25,00
  Club van 50*  €     50,00    €   50,00

   

  *geen loten clubactie

   

  Het contributiebedrag is inclusief 3 loten van grote clubactie voor alle spelende leden die op 1 januari (peildatum) 6 jaar of ouder zijn. De peildatum voor de leeftijd is 1 januari. Het bedrag wordt 1 x per jaar automatisch geïncasseerd aan het begin van het nieuwe seizoen.

  Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met één seizoen verlengd.

  Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester: penningmeester@korfrakkers.nl