• Het programma is bekend!

  De voorbereidingen voor het Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi in Erp zijn weer gestart.

  Afgelopen jaren zien de we aanmeldingen voor de jeugdteams toenemen en daar staat tegenover dat we de aanmeldingen voor de seniorenteams zien afnemen. Vorig jaar hebben we daarom besloten om ons helemaal te richten op de jeugd. Gezien het succes van vorig jaar, hebben we besloten om er dit jaar weer een toernooi voor de jeugd van te maken.

  Het toernooi, wat een goede voorbereiding is op het zaalseizoen, vindt deze keer plaats op zaterdag 28 en zondag 29 oktober a.s. in sporthal Ter Aa in Erp.

   

  Het programma zal er ongeveer als volgt uit zien (tijden zijn onder voorbehoud en afhankelijk van het aantal inschrijvingen):

  • Zaterdag van 8.30 – 10.30 uur                  Welpen en F-pupillen
  • Zaterdag van 10.30 – 12.30 uur                E-pupillen
  • Zaterdag van 12.30 – 16.30 uur *             D-pupillen
  • Zaterdag van 16.30 – 21.00 uur *            C-aspiranten
  • Zondag van 9.00 – 12.00 uur                     B-aspiranten
  • Zondag van 12.00 – 15.00 uur                  A-junioren

  * het gaat om 2 blokken van ongeveer 2 uur

  Het definitieve programma zal ongeveer een week voorafgaand aan het toernooi per e-mail worden toegestuurd. Mochten de tijden erg afwijken, laten we het uiteraard al eerder weten.

  Kosten

  Het inschrijfgeld per team is:.

  • Welpen t/m E-pupillen                 € 13,50
  • D-pupillen t/m A-junioren           € 20,-

  De inschrijving is pas definitief als we de betaling hebben ontvangen.

  Aanmelden

  De teams kunnen via onderstaande link vóór 8 oktober 2023 aangemeld worden:

  Aanmeldformulier Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi.

  Op het formulier is het mogelijk om bij de B-aspiranten en A-junioren aan te geven of het om breedte- of wedstrijdkorfbal gaat.  Daar zullen we zo goed als mogelijk rekening mee houden.

  Verder vragen wij om per aangemeld team een scheidsrechter aan te leveren die twee wedstrijden zal fluiten.

  Betalen

  Het inschrijfgeld gelieve per vereniging vóór 8 oktober 2023 overmaken op rekeningnummer NL44 RABO 0114 6111 65 t.n.v. De Korfrakkers o.v.v. HVL + naam vereniging + aantal teams.

  De opgave wordt bevestigd via de mail zodra het inschrijfgeld ontvangen is.

  Vragen en/of opmerkingen mogen gemaild worden naar toernooi@korfrakkers.nl.

  Wij hopen jullie op het Harrie van Lankvelt zaalkorfbal toernooi in Erp te mogen begroeten!