• Beste leden,

  In de laatste update betreffende de status rondom de eventueel vervroegde overdracht van het clubgebouw hebben we jullie geïnformeerd over het standpunt van het bestuur. 

  Hierop volgend zijn wij nogmaals in gesprek gegaan met de Gemeente Meierijstad en de stuurgroep van het Omnipark De Brug. In dit laatste gesprek is meer informatie gegeven over de zekerheden/garanties en zijn duidelijke en vaste toezeggingen gedaan zoals o.a. tijdelijk onderkomen heeft minimaal dezelfde voorzieningen als het huidige gebouw (kleedlokalen/berging), samenwerking met tennisvereniging inzake gebruik kantine, alle kosten gemoeid met tijdelijke voorziening zijn niet voor De Korfrakkers. Hierdoor zijn de gevolgen van een vervroegde overdracht nu beter in beeld. Daarnaast zien we een brede gedragenheid en handreiking vanuit alle betrokken partijen voor het succesvol tot invulling brengen van een mogelijke tijdelijke voorziening voor De Korfrakkers. We lichten dit dan graag verder toe in de ALV.

  Op basis van bovenstaande heeft het bestuur besloten het voorstel voor vervroegde overdracht van het clubgebouw aan de Gemeente Meierijstad met een positief advies aan de leden voor te leggen. Tijdens de ledenvergadering zal dit ter stemming worden gebracht, waarbij besluitvorming plaatsvindt met een meerderheid van stemmen. 

  Dit zal plaatsvinden tijdens de ALV van 5 februari 2023 om 20:00 uur in ons eigen clubgebouw. 

  AGENDA

  - Aftrap door Bestuur De Korfrakkers Erp

  - Toelichting Omnipark De Brug Erp 

  - ''Tijdelijke'' Huisvesting De Kofrakkers Erp

  - Vervroegde overdracht Clubgebouw De Korfrakkers Erp (stemming)

  Regels rondom stemming tijdens de ALV zijn:

  Wie mogen er stemmen: Volgens de statuten mogen alle leden stemmen waarvoor contributie betaald wordt aan de bond, dus ook coaches, vrijwilligers van jurytafel en alle andere vrijwiilligers die een bondsnummer hebben en die bij aanvang van 2024 17 jaar of ouder zijn. Wel stellen wij de mening van overige betrokkenen en zo ook ouders van de junioren zeer op prijs. Dit weegt bij de afweging voor alle betrokkenen wel degelijk mee en daarom ook de oproep aan eenieder om aanwezig te zijn en mee te praten deze avond.

  Machtigen bij afwezigheid: Indien je niet aanwezig kan zijn, mag je op schrift je stem overdragen aan een ander stemgerechtigd lid. Op schrift staat wie het betreft en of hij of zij voor of tegen het vroegtijdig overdragen van het Clubgebouw stemt. Een stemgerechtigd lid mag maximaal 2 niet aanwezige leden vertegenwoordigen.

  Bij deze ALV zal Mari Rovers vanuit Gemeente Meierijstad (Projectleider Omnipark De Brug Erp) aanwezig zijn om informatie te geven en eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

  Daarnaast zullen vanuit stuurgroep Omnipark De Brug Erp aanwezig zijn: Yvette Bloemen, Will Verbruggen, Job van der Heijden en Maddy Goossens. Waarbij Will Verbruggen tevens zitting heeft in het bestuur van De Korfrakkers. 

  Wij rekenen op jullie komst. 

  Bij voorkeur aanmelden via info@korfrakkers.nl, maar ook zonder aanmelding ben je van harte welkom. 

   

  Bestuur De Korfrakkers