• Beste leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers,

  Op 15 april a.s. houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19.45 uur staat de koffie voor U klaar, om 20.00 uur starten we met de vergadering.

  Wij vinden het belangrijk om te delen wat er binnen de club speelt en jullie mening te horen !

  Meld je aan via: info@korfrakkers.nl

  Agenda:

  1. Welkom en opening van de vergadering
    
  2. Mededelingen
    
  3. Hoe staat onze club er financieel voor?
   Onze penningmeester Hanneke doet verslag van 2023 en neemt je mee in de begroting van 2024
    
  4. Klopt onze kas?
   De kascontrolecommissie doet verslag en we benoemen een nieuwe kascontrolecommissie
    
  5. Facilitaire zaken : Jan Willem vertelt wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld
    
  6. Wat is de huidige situatie rondom Omnipark ‘De Brug’
    
  7. Jaaroverzicht van onze activiteiten in 2023
    
  8. Wijziging Bestuur (6 nieuwe kandidaat bestuurders)
    
  9. Jubilarissen
    
  10. Rondvraag

  Afsluiting, we nodigen iedereen uit voor een drankje.

  Samen zijn wij de Korfrakkers. Hopelijk tot 15 april!
  Bestuur De Korfrakkers Erp