• Beste leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers,
   
  Op 9 maart a.s. houden wij onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
  Vanaf 20.15 uur staat de koffie klaar en om 20.30 uur beginnen we....samen met jou!
  Want, we vinden het belangrijk om met jou te delen wat er binnen de club speelt en ook om jouw mening te horen.
   
  Meld je voor 2 maart aan voor deze vergadering via: info@korfrakkers.nl
  Deze zal doorgaan bij aanwezigheid van minimaal 25 personen, dus laat je horen en zorg dat je erbij bent!
   
  Agenda:

  1. Welkom en opening van de vergadering.
  2. Eventuele medelingen.
  3. Hoe staat onze club er financieel voor?
   Onze penningmeester Hanneke doet verslag van 2022 en nee je mee in de begroting van 2023.
  4. Klopt onze kas?
   De kas controle commissie doet verslag en we benoemen een nieuwe kascontrolecommissie.
  5. Facilitaire zaken: Jan Willem vertelt wat er het afgelopen jaar heeft gespeeld.
  6. Wat de huidige situatie rondom 'De Brug' is... 
   Je hoort het hier van Wil.
  7. Jaaroverzicht van onze activiteiten in 2022.
  8. Wijziging bestuur, nieuwe voorzitter en bestuursleden gezocht.
   1 lid treedt af, maar aanvulling op het bestuur is deels onderweg.
   Geef haar je steun en kom haar welkom heten.
  9. Jubilarissen.
  10. Rondvraag, voor iedereen die een vraag heeft voor de club.
   En drinken we samen nog gezellig een drankje!

   

   

   

  Samen zijn wij de Korfrakkers. Hopelijk tot 9 maart!
  Bestuur De Korfrakkers Erp